Naast het BKR in Tiel komt er een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)

 

Reclames voor leningen op tv en internet gaan voortaan gepaard met een waarschuwing voor onoverkomelijke financiële problemen. Daarnaast worden de mogelijkheden om rood te staan beperkt. Dat zijn twee van de maatregelen waarmee het kabinet de strijd aanbindt met problematische schulden. "Mensen krijgen meer geleend dan ze kunnen aflossen", zei staatssecretaris van Sociale Zaken Ahmed Aboutaleb (PvdA) vrijdagmiddag.

De schuldenproblematiek is een veelkoppig monster met verschillende oorzaken en gevolgen, zei Aboutaleb tijdens een persconferentie. Nederland telt meer dan honderdduizend mensen met schulden. "In mijn vorige functie als wethouder in Amsterdam kreeg ik wekelijks te maken met mensen die hun huis uitmoesten als gevolg van schulden. Het is een hardnekkig en omvangrijk probleem."

De Autoriteit Financiële Markten gaat strenger toezien of iemand kredietwaardig is. Mensen die een lening aanvragen, moeten na aftrek van de afbetaling nog voldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Om dit allemaal te kunnen controleren, wordt de schuldenregistratie uitgebreid. Naast het BKR in Tiel komt er een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). In dit register staan de betalingsachterstanden bij verhuurders, energiebedrijven en sociale diensten. Kredietverstrekkers krijgen hierdoor een beter beeld van iemands kredietwaardigheid.

Voordelen LIS
Doelstelling van het LIS is het voorkómen van overkreditering. Het kunnen raadplegen van iemands betalingsachterstanden, naast de reeds bestaande BKR-toets, verbetert de kwaliteit van kredietwaardigheidstoetsen en geeft de mogelijkheid van het verbeteren van de toewijzingskwaliteit van huurwoningen. De kans op overkreditering wordt daarmee kleiner.

Nadelen LIS
Gebruik van het LIS zal een veel extra administratieve inspanningen van de aangesloten organisaties eisen. Kwaliteit van de raadpleging van het LIS zal namelijk samenvallen met de volledigheid en de actualiteit van de gegevens; indien de gegevens niet actueel zijn (op dagbasis), zal de beoogde verbetering van de kredietwaardigheidstoets achterwege blijven. Alle geleverde inspanningen zullen daarmee teniet gaan. Het zal daarom van alle deelnemers aan het LIS (en hun leden) een kwalitatief zeer hoogwaardige inspanning vragen .